Conceptual

Autoovertones /Autowydźwięki/

 • master diploma work (2008) at the Faculty of Fine Arts at the University of Nicolaus Copernicus in Torun, Poland
 • the work was named the best artwork at the Faculty and recognised as one of the 10 best Polish diploma artworks in prestigious Samsung Art Master competition
 • the artwork is my artistic selfportrait representing fascination with sound and new technologies as well as reflecting my structured, conceptual thinking and complexity of my creation proces
 • the work refers to the network of pixels, each of them is autonomous, but all of them together create one consistent integrity
 • moja praca dyplomowa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność: Plastyka Intermedialna)
 • praca uznana za najlepszy dyplom roku na kierunku, nagrodzona Medalem Janusza Boguckiego
 • praca wyróżniona jako jedna z 10 najlepszych dyplomów artystycznych w konkursie Samsung Art Master, wystawiona w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • praca jest moim autoportretem ukazującym fascynację dźwiękiem, nowymi technologiami oraz odbijającym strukturalizm i konceptualizm myślenia i złożoność procesu tworzenia
 • praca ukazuje sieć pikseli, każdy z nich jest autonomiczny, jednak jednostki te tworzą jedną spójną całość

 

 

Desecration /Desakralizacja/

 • the artwork is an attempt to alter an old, serious Polish religious anthem by desecration transfering it tinto the pop culture (in this case represented by rap song)
 • the clip was produced entirely by myself and the song performed by my brother and myself
 • praca jest próbą desakralizacji lecz nie profanacji polskiej pieśni religijnej “Boże coś Polskę” poprzez przeniesienie jej do popkultury (w tym przypadku reprezentowanej przez muzykę rap)
 • klip w całości wyprodukowany przeze mnie, wokal wykonany przeze mnie i mojego brata

 

 

The Game /Gra/

 • one of my first animations made in Adobe After Effects presenting an unusual and surprising duel in draughts
 • soundtrack from The Neverhood game
 • jedna z moich pierwszych animacji stworzonych w Adobe After Effects prezentujących niecodzienną partię warcab
 • ścieżka dźwiękowa z gry The Neverhood

 

 

Initials /Inicjał/

 • an animation composed of my initials being at the same time the portrait of my nature and personality (in 2004 a bit childish…)
 • soundtrack from The Neverhood game
 • animacja stworzona z moich inicjałów, które jednocześnie miały odzwierciedlać mój charakter i osobowość (na 2004 rok dość dziecinne…)
 • ścieżka dźwiękowa z gry The Neverhood

 

 

Round and Round

 • an animation presenting a situation of permanent motion in one direction without any possibility to turn back
 • sound by unknown author
 • animacja obrazująca sytuację ciągłego ruchu w jednym kierunku bez możliwości odwrotu
 • ścieżka dźwiękowa nieznanego autora