Promotions

LED Torun 2011 conference materials /Materiały konferencyjne LED Torun 2011/

 • design of website, brochures, banners and other print materials for the 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating
 • projekt strony internetowej, broszur, banerów i innych materiałów drukowanych na 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating

 

 

Mustik marketing materials /Materiały reklamowe restauracji Mustik/

 •  design of leaflets, posters, takeaway and in house menu, loyalty card for a new Caribbean restaurant
 • projekty ulotek, plakatów, menu na wynos oraz w lokalu, karty stałego klienta dla nowej karaibskiej restauracji

 

 

The Carpenters Arms menu

 • in house menu design
 • karta dań

 

 

Marbud marketing campaign /Kampania reklamowa Marbud/

 • an innovative multimedia marketing strategy for a new upmarket real estate development
 • innowacyjna multimedialna akcja marketingowa dla nowego prestiżowego Osiedla Sztuk Pięknych

 

 

WorldFoods marketing materials /Materiały marketingowe WorldFoods/

 • design of leaflets, brochures, posters, roll-up banners, invitations, press boards, flyers, booklets, magazine, press releases etc.
 • projekty ulotek, broszur, plakatów, banerów typu roll-up, zaproszeń, książeczek promocyjnych, magazynu, notek prasowych itp.

 

 

Integral roll-up banners /Banery typu roll-up dla Integral/

 • roll-up banners designs presenting whole range of Integral memory products
 • banery typu roll-up przedstawiające gamę produktów firmy Integral

 

 

Yah Man takeaway menu /Karta dań na wynos restauracji Yah Man/

 • design of DL takeaway menu for the Caribbean chef
 • projekt ulotki z menu karaibskiego szefa kuchni

 

 

SN Travel marketing materials /Materiały reklamowe SN Travel/

 • design of leaflets, brochure, questionnaire form, posters, ticket wallets for a travel company
 • projekty ulotek, broszur, formularzy, plakatów, kopert biletowych dla biura podróży