Logos & CI

Antiques Restoration logo & CI
/Konserwacja i restauracja dzieł sztuki – logo i indentyfikacja wizualna/

 • logo design & corporate identity for an antiques restoration company
 • design refers to damaged object being repaired
 • projekt logo i identyfikacji wizualnej dla firmy konserwatorskiej
 • projekt nawiązuje do uszkodzonego obiektu podlegającego restauracji

 

 

Logotypes /Logotypy/

 • logotypes for a real estate e-commerce websites
 • logotypy dla internetowych stron poświęconych rynkowi nieruchomości

 

 

ooctopi logo

 • logo design for a mobile application
 • projekty logo dla aplikacji mobilnej

 

 

LED Torun 2011 logo

 • logo designs for the 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating
 • designs refer to Torun (old gothic city, the venue of the conference) and words such as: spinning, luminescence, light, cube samples, diagram
 • projekty logo dla konferencji 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating
 • projekty nawiązują do Torunia, w którym konferencja się odbywała oraz do pojęć takich jak obrót, świecenie, światło, bloczki próbne, diagram 

 

 

YOU logotype /logotyp YOU/

 • logo designs made for a video job finder portal (the site hasn’t been activated yet)
 • projekty logo dla portalu internetowego poświęconego poszukiwania pracy za pomocą video CV (strona jeszcze nie ruszyła)

 

 

Azet & Ferma Drobiu logotype & CI
/Azet i Ferma Drobiu logotyp i identyfikacja wizualna/

 • logo and corporate identity for a poultry farming company
 • logo i identyfikacja wizualna dla fermy drobiu i firmy drobiarskiej